SEDIŠTE:

“VERONA” D.O.O.,
Trgovina građevinskim materijalom, uslugama
Ul. Zdravka Čelara 10/III
11000 Beograd

Tel/Fax: 011/ 6768-265; 6759-891
E-mail: verona_doo@eunet.rs


MAGACIN:

“VERONA” D.O.O.,
Trgovina građevinskim materijalom, uslugama
Ul. Zlatička br.12, Borča
11000 Beograd

Tel/Fax: 011/ 33-20-671